หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและเป็นขวัญกำลังใจให้กำลังพล พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ส่วนหน้า)  พร้อมด้วยนายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและเป็นขวัญกำลังใจให้กำลังพล โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน  ณ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  มีผู้เข้ากิจกรรม จำนวน 30 คน