กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง พร้อมด้วยนายนภัทร จันทวิลาศ ครู กศน. ตำบลนิคมพัฒนา #ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดนมีกิจกรรมเล่านิทาน ประดิษฐ์มงกุฎ ฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกาย ดูภาพ ABC 3 มิติแบบทะลุจอ ผ่าน Application ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผัง 18

วันที่ 15 มีนาคม 2562
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง พร้อมด้วยนายนภัทร จันทวิลาศ ครู กศน. ตำบลนิคมพัฒนา #ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดนมีกิจกรรมเล่านิทาน ประดิษฐ์มงกุฎ ฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกาย ดูภาพ ABC 3 มิติแบบทะลุจอ ผ่าน Application ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผัง 18 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล