เริ่มแระ ประเมิน ผู้บริหารเลื่อนขั้น เงินเดือนใหม่

นายอุทัย กาญจนะ มอบหมาย จนท.ดำเนินการประเมิน ผอ.รร.ในสังกัด ขณะที่วันนี้ จนท.ลงพื้นที่เครือข่ายบาราเกต ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา เป็นการประเมินไปตามหลักเกณฑ์และกัลญานมิตร ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารเป็นอย่างดี รู้ข้อมูลเห็นกับตา