สพป.สตูล ปูพรม อัปข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล กล่าวว่า ขณะนี้สพป.สตูลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผอ.ร.ร.ศูนย์เครือข่ายทุ่งหว้าอันดามัน ออกประเมินผอ.ร.ร.วันที่ 14,15 มี.ค.62 มีร.ร บ้านนาทอน,บารายี,วังตง,ท่าศิลา,ราไว,ทุ่งบุหลัง เพื่อเก็บข้อมูลและผลการประเมิน ในห้วงฤดูกาลปรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ใหม่ 2562