กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้การเลือกตั้ง ส.ส. และแจกแผ่นพับให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลปากน้ำ

14 มีนาคม 2562 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นางสาวซารีนา บ่าวเตบ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ นักศึกษา กศน.ตำบลปากน้ำ และสมาชิก ศส.ปชต.ปากน้ำ ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้การเลือกตั้ง ส.ส. และแจกแผ่นพับให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล