กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมการประชุมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางนฤมล ดำน้อย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นาวาเอก วรพล สิทธิจิตต์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในที่ประชุม