ศว.ยะลา ศึกษาเรียนรู้หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะบุคลากร ศว.ยะลา ศึกษาเรียนรู้หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ให้การต้อนรับ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา