กศน.อำเภอละงู ลงพื้นที่สำรวจความต้องการการเข้ารับการศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล (กลุ่มเป้าหมายผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล) ในพื้นที่ตำบลแหลมสน

15  มีนาคม 2562 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นายมะณี ศรีมุณี ครูอาสาฯ ตำบลแหลมสน ลงพื้นที่สำรวจความต้องการการเข้ารับการศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล (กลุ่มเป้าหมายผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล) ในพื้นที่ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล