กศน.อำเภอละงู ลงพื้นที่สำรวจความต้องการการเข้ารับการศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล (กลุ่มเป้าหมายผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล) ในพื้นที่ตำบลกำแพง

15 มีนาคม 2562 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นางวรรณา ดินนุ้ย ครู กศน.ตำบลกำแพง ลงพื้นที่สำรวจความต้องการการเข้ารับการศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล (กลุ่มเป้าหมายผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล) ในพื้นที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล