กศน.อำเภอละงู เดินรณรงค์ให้ความรู้การเลือกตั้ง ส.ส. และแจกแผ่นพับให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแหลมสน

15 มีนาคม 2562 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นางจินตนา หลงเก็ม ครู กศน.ตำบลแหลมสน นักศึกษา กศน.ตำบลแหลมสน และสมาชิก ศส.ปชต.แหลมสน ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้การเลือกตั้ง ส.ส. และแจกแผ่นพับให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล