ร่วมทำเกาะอาดังสวยสะอาดรับท่องเที่ยวโลก

นางวรรธิดา คมขำ ผอ.รร.บ้านเกาะอาดัง กล่าวว่า.  ขณะนี้ พลังจิตอาสาเขาค้อมร่วมพัฒนาคณะครู ผปค.กรรมการสถานศึกษา นำโดยนายวิเชียร บุญเตี่ยว รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล นางปุญญาพัฒน์ แก้วพิบูลย์ และน้องๆ จิตอาสาที่มาช่วยกันพัฒนา รร.บ้านเกาะอาดังซึ่งขอขอบคุณทุกท่านประสบความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป