ผอ.สช.จ.นราธิวาส ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรดูอีนประจำมัสยิด ปีการศึกษา 2561

วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรดูอีนประจำมัสยิด ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมศึกษาสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายมะยูฮา มามะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแว้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี กล่าวรายงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการสอบ I-NET สูงสุด ระดับอำเภอและผู้สอนดีศรีตาดีกา ในโอกาสนี้ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมชื่นชมเเละให้กำลังใจเเก่นักเรียนและผู้สอนตาดีกาทุกคน