ศปบ.จชต.ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อไชย

เมือวันที่6 เมษายน 2562 นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อไชย โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อไชย หมู่ที่ 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อไชย ตั้งอยู่บนยอดภูเขาไชย รูปบ่อเป็นรอยเจาะลึกลงไปในหิน อยู่ห่างออกไปจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อทอง ประมาณ 500 เมตร มีน้ำลึกประมาณ 2 คืบ บ่อมีสัณฐานกลม ไม่ปรากฏประวัติ ราษฎรถือว่าเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณ อยู่ทางทิศใต้ของตำบลคอกกระบือ และเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล 9 ขึ้นครองราชย์ ก็ได้นำน้ำจากบ่อแห่งนี้ ไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วย หลังจากพิธีพลีกรรมตักน้ำแล้ว ได้จัดขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงจากยอดเขาและนำขึ้นรถนำมาพักไว้ที่วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง เพื่อรอพิธีทำน้ำอภิเษกต่อไป