ศปบ.จชต.เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เมือวันที่6 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วย บุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมพิธีและวางพานพุ่มหน้าพระรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562 ร่วมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและองค์กรเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตินั้น จังหวัดปัตตานี ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้ โดยก่อนพิธีการ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทยอยวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จากนั้น ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ให้ศิล จบแล้วประธานในพิธีได้ขึ้นวางพานพุ่มดอกไม้ และจุดเครื่องทองน้อยถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ จากนั้น ได้อ่านอาศีรวาทราชสดุดี จบแล้วดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถา ประธานและผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องจัตุปัจจัยไทยธรรม และพระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี
สำหรับวันที่ 6 เมษายน เป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี ซึ่งก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดี ที่ 1 พระองค์ประสูติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2280 มีพระนามเดิมว่า “ทองด้วง” และเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325