ศปบ.จชต. เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุของคณะครูอุสตะ (โรงเรียนดารุสสลาม)

ในวันที่ 11 เมษายน 2562 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส และนายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถตู้ของคณะครูอุสตะ (โรงเรียนดารุสสลาม) ซึ่งเดินทางกลับจากการไปศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียเสียหลักชนต้นไม้ริมถนน หน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 ตำบลลูโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 5 ราย ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย นางสาวสากีย๊ะ มะเร็ง นางสาวฮามีดะ ดาโอ๊ะ นางสาวรอดียะห์ วาเเฉะ นางสาวซารีพัน เจ๊ะเต๊ะ และนางสาวสุภาพร แลหะ
เวลา 14.00 น. คณะฯ ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลระเเงะ เข้าเยี่ยมนางสาวนาเดียร์ ยะลา  จากนั้นก็ได้ไปเยี่ยมคณะครูโรงเรียนดารุสสลาม เพื่อมอบเงินช่วยเหลือ​ครอบครัวผู้เสียชีวิต   จำนวน 5 ราย และเดินทางไปโรงพยาบาลยี่งอเพื่อเยี่ยม นางสาวอามีเน๊าะ นิตีมุง

สุดท้ายนี้ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ในนามผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว พี่ น้อง ญาติ เพื่อนครู ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก และขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีสุขภาพแข็งแรงโดยเร็ว