แรงศรัทธากล้าพลิกโฉม รร.บ้านเกาะดัง

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เผยว่า หลังจาก ตนเองมีจุดเน้น การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม รร.บ้านเกาะอาดัง เพื่อเป็นจุดขายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จัดการศึกษาสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนชาวอูรักลาโว้ย(ชาวเล)เท่าเทียมทั่วถึง มีคณะจากหลากหลายหน่วยงาน ล่าสุด คณะครูจากรร.บ้านทุ่งนุ้ยที่มาให้กำลังใจ ขณะที่นางวรรธิดา คมขำ ผอ.รร.บ้านเกาะอาดัง ยังได้รับการสนับสนุน จากการบูรณาการลงพื้นที่ร่วมด้วยช่วยกันสร้างฝันให้เป็นจริง