พ่อครู บอก ครอบครัวฐานแห่งรักสร้างชาติ

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล กล่าวว่า ตนเอง. ขอมอบ ความรัก ความอบอุ่นในวัน สงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) รวมทั้งวันครอบครัวแก่บุคลากร ครู นักเรียน ในสังกัด ที่ความรักเริ่มจากครอบครัวเป็นสำคัญขอให้มอบความรัก ความอบอุ่นแก่สมาชิกในครอบครัว เพราะความรักในสถาบันครอบครัวเป็นรากฐาน สู่สังคมที่เข้มแข็งดีวามสู่ความสำเร็จสู่สายใยสร้างชาติต่อไป