นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเตรียมความพร้อมการนำผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2560

วันที่ 14 เมษายน 2562 นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเตรียมความพร้อมการนำผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้พบปะให้โอวาท และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ

ณ ห้องน้ำพราว ๒ โรงเเรม ซี เอส ปัตตานี พร้อมทั้งถ่ายรูปเป็น ที่ระลึกร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความชื่นชม ยินดี และในโอกาสนี้ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายเเดนภาคใต้

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐