นางสาวสุนีย์ ไมมะหาด ครู กศน.ตำบลควนสตอ และนางรัตติยา ทรุพงษ์ ครูอาสาฯตำบลควนสตอ ได้รับมอบหมายติดตามการจัดหาที่เรียนให้กับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาของจังหวัดสตูลเป็นรายบุคคล และ รับสมัครนักศึกษาใหม่​ ประจำภาคเรียนที่​ 1 ปีการศึกษา​ 2562​

วันที่ 17 เมษายน 2562
นางสาวสุนีย์ ไมมะหาด ครู กศน.ตำบลควนสตอ และนางรัตติยา ทรุพงษ์ ครูอาสาฯตำบลควนสตอ ได้รับมอบหมายจากนางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ติดตามการจัดหาที่เรียนให้กับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาของจังหวัดสตูลเป็นรายบุคคล และ รับสมัครนักศึกษาใหม่​ ประจำภาคเรียนที่​ 1 ปีการศึกษา​ 2562​ ณ​ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

โพสต์โดย กศน.ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน เมื่อ วันพุธที่ 17 เมษายน 2019

โพสต์โดย กศน.ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน เมื่อ วันพุธที่ 17 เมษายน 2019

โพสต์โดย กศน.ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน เมื่อ วันพุธที่ 17 เมษายน 2019