นางสาวอริสรา ปังแลมาปุเลา บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด (กิจกรรมคณิต คิดสนุก) เพื่อส่งเสริมการอ่านและใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์

วันที่ 17 เมษายน 2562
นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวอริสรา ปังแลมาปุเลา บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด (กิจกรรมคณิต คิดสนุก) เพื่อส่งเสริมการอ่านและใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

โพสต์โดย ห้องสมุดประชาชน อำเภอ ควนโดน เมื่อ วันอังคารที่ 16 เมษายน 2019

โพสต์โดย ห้องสมุดประชาชน อำเภอ ควนโดน เมื่อ วันอังคารที่ 16 เมษายน 2019

โพสต์โดย ห้องสมุดประชาชน อำเภอ ควนโดน เมื่อ วันอังคารที่ 16 เมษายน 2019