วันที่ 17 เมษายน 2562
นางสาวนุรวาตี หมัดสกุล ครู กศน.ตำบลย่านซื่อ ได้รับมอบหมายจาก นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ กศน.ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

โพสต์โดย กศน.ตำบลย่านซื่อ สตูล เมื่อ วันพุธที่ 17 เมษายน 2019

โพสต์โดย กศน.ตำบลย่านซื่อ สตูล เมื่อ วันพุธที่ 17 เมษายน 2019

โพสต์โดย กศน.ตำบลย่านซื่อ สตูล เมื่อ วันพุธที่ 17 เมษายน 2019