กศน.จังหวัดนราธิวาส ออกให้บริการส่งเสริมการอ่านในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อำเภอสุไหงปาดี

วันที่ 17 มีนาคม 2562 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ผู้บริหาร กศน.อำเภอสุไหงปาดี ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ อบต.ริโก๋ ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี

ซึ่งการออกให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมระบายสี แต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ กิจกรรมสาธิตอาชีพการทำขนมโค ทั้งนี้ยังมีการบริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่(รถโมบาย) เพื่อบริการในการส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ได้แก่ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี รวมถึงชุมชนใกล้เคียงในอำเภอสุไหงปาดี