ศปบ.จชต. ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวท่าน   พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับกองพลทหารราบที่ 15  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่มีมายาวนาน และส่งเสริมการแสดง      ออกถึงความกตัญญู ความรัก ความสามัคคี เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมี พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เป็นประธานในพิธี   ณ กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี