งานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้”

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

วันที่ 27 เมษายน 2562 

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายเเดนภาคใต้

ตารางการเเข่งขัน 

วันที่ 30 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

02 กำหนดตารางการแข่งขัน ณ วท.ปีัตตานี วันที่

 

 

 

เเผนฝังการจัดงาน

 

ติดตามความเคลื่อนไหว 

www.facebook.com

เว็ปไซต์

ถ่ายทอดสด

 

ไวนิล

โปสเตอร์

ป้ายไวนิลแบบขาตั้ง

 

ภาษามลายู

 

ภาษาไทย

สปอร์ตการจัดงาน ” งานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้”

 

https://youtu.be/_4_UZ6FNIOg