ศปบ.จชต. ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00น. นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน จิตอาสา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี