ศปบ.จชต. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. บุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วยพสกนิกรชาวปัตตานีทุกหมู่เหล่า แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา และชุดสีเหลือง ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี


วันนี้เป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์ และช่วงเย็น เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระครุยเต็มยศจักรีสายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธาน และพระบรมราชสรีรางคาร