ศปบ.จชต. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วยพสกนิกรชาวปัตตานีทุกหมู่เหล่า แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา และชุดสีเหลือง ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี