วางพวงหรีดในนามศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แด่ ร.ต.ต. เชย ปลื้มใจ

เมือวันที่ 10 พฤษภาคม 2562  ณ เมรุวัดวังโต้  ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จงหวัดสงขลา  นายวาทิต มีสนุ่น  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพิธีรดน้ำศพ และวางพวงหรีดในนามศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แด่ ร.ต.ต. เชย ปลื้มใจ ในวัย 88 ปี โดยมี นางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2   ร่วมตอนรับ