แบบประเมินผลการพัฒนา “ห้องสมุดคุณภาพ” ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด ศปบ.จชต. กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยใน จชต. โดยใช้ห้องสมุดคุณภาพ ใน จชต.ทุกสังกัด

แบบประเมินผลการพัฒนา “ห้องสมุดคุณภาพ”
ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด ศปบ.จชต. กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยใน จชต. โดยใช้ห้องสมุดคุณภาพ ใน จชต.ทุกสังกัด

อ่านต่อรายละเอียด….ประเมินห้องสมุดคุณภาพ