สารสร้างการรับรู้ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2216410515118000&id=100002472186105