15 พฤษภาคม 2562 กศน.ตำบลนาทอน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

15 พฤษภาคม 2562 กศน.ตำบลนาทอน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ณ กศน.ตำบลนาทอน