กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลสาคร ดำเนินลงทะเบียนเรียนและพัฒนากศน.ตำบลเพื่อพร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลสาคร ดำเนินลงทะเบียนเรียนและพัฒนากศน.ตำบลเพื่อพร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ กศน.ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000260779