เล่นให้ฉลาด

น้องเด็กปฐมวัย กับการเข้าชั้นเรียน วันแกร ก็จะเล่น คนเดียวกันก่อนนะ และบรรยากาศที่คุณครูเป็นเช่นวัยแม่(แม่พิมพ์)ที่คอยดูและพูดคุยอย่างใกล้ชิดสู่การเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ทั้งเพื่อนทั้งครู และนั่น นั่น ห้องเรียนของหนูเล่นสนุกคะ