กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaninng Day. ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaninng Day.

ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา และลูกเสือจิตอาสา กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaninng Day. ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและกิจกรรม โครงการ “1 อำเภอ 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณโรงเรียนบ้านน้ำร้อน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล