กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมเป็นเกียรติและให้ข้อมูลในการตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานจริงเชิงประจักษ์ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE

กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมเป็นเกียรติและให้ข้อมูลในการตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานจริงเชิงประจักษ์

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมเป็นเกียรติและให้ข้อมูลในการตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานจริงเชิงประจักษ์ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศโรงเรียนควนกาหลง ณ วิทยาคม”นิคมวัฒนา”