กศน.ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย

17 พฤษภาคม 2562 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองขุดและ ครู อาสา ฯ ตำบลคลองขุดจัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองขุดอำเภอเมือง. จังหวัดสตูล