กศน.ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล ปฐมนิเทศย่อยนักศึกษาตำบลควนโพธิ์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

17 พฤษภาคม 2562 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลควนโพธิ์ และครู อาสาฯตำบลควนโพธิ์ ปฐมนิเทศย่อยนักศึกษาตำบลควนโพธิ์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ณ กศน.ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล