กศน.ตำบลควนโพธิ์ ช่วยกันพัฒนา กศน.ตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภาคเรียนใหม่ 1/2562

17 พฤษภาคม 2562 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล ครูอาสาสมัคร กศน.ตำบลควนโพธิ์ และนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วยกันพัฒนา กศน.ตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภาคเรียนใหม่ 1/2562 ณ กศน.ตำบลควนโพธิ์ ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล