ศว.ยะลา เข้าร่วมการประชุม “คณะทำงานฝ่ายจัดการออกร้านและการแสดงนิทรรศการ งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562”

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายมะยารี ยาฝาด ครูชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม “คณะทำงานฝ่ายจัดการออกร้านและการแสดงนิทรรศการ งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562” โดยนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพิกุล ศาลากลางจังหวัดยะลา