ศูนย์ประสานงานบริหารการศึกษา เร่งขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ จชต. ที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ศูนย์ประสานงานบริหารการศึกษา เร่งขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ จชต.

ศูนย์ประสานงานบริหารการศึกษา เร่งขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ จชต.ที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน บรรยากาศในการประชุมเต็มไปด้วยความชื่นมื่น โดยนายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เน้นย้ำการสร้างการรับรู้และขอให้ทุกฝ่ายร่วมขับเคลื่อนงานการศึกษาในเรื่อง 1. โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการดีๆ สร้างโอกาสทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อย ไม่เกิน 30,000/ปี ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ มีทุนเรียนฟรี พร้อมสวัสดิการสำหรับนักเรียนประจำพักนอน คือ มีที่พัก ที่อบอุ่นและปลอดภัยภายในโรงเรียนที่ตนเองได้เข้าเรียน มีอาหารฟรีตลอด 3 มื้อ เช้า เที่ยง และเย็น มีอุปกรณ์ของใช้ในที่พักและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร และสิ่งที่มีความจำเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินชีวิตในวัยเรียน 2. การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net (Ordinary National Educational Test) ที่จัดสอบโดย สทศ. ชื่อเต็มๆ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ที่ต้องการให้นักเรียนในพื้นที่มีความพร้อมในการสอบวัดความรู้โดยให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบจัดเตรียมความพร้อม (Pre O-Net) ให้นักเรียนทดสอบก่อนลงสนามจริง เพื่อการควบคุมสภาวะจิตใจของนักเรียน ให้การสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังทิ้งท้ายให้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้หลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน พร้อมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามที่ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ปี 2561 เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมภาพ/ข่าว/กชภัส อภิภัททโภคิน ประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาส่วนหน้า#ศูนย์ประสานงานบริหารการศึกษา เร่งขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ จชต.

โพสต์โดย ตะลุยข่าว 4 ภาค บน 10 มกราคม 2018