งานวันเด็กปากบารา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

งานวันเด็กปากบารา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันที่12 มกราคม2561 นายอัดนัน อุสมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบารา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง  ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็ก ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปากบารา โดยในงาน มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาประดับตกแต่งเวที เพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ด้วย มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน กิจกรรมโยนห่วงชิงรางวัล และกิจกรรมการแสดงจากนักเรียนแต่ละชั้น นอกจากนี้ยังมีการจับสลากเพื่อลุ้นของรางวัลชิ้นใหญ่จากการบริจาคของหน่วยงาน ห้างร้าน และคุณครู  หลังจากเสร็จสิ้นกิจจกรรมก่อนกลับบ้านนักเรียนร่วมด้วยช่วยกันเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม

โรงเรียนบ้านปากบารา ขอขอบคุณ ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่สนับสนุนของรางวัลในการจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ ทำให้เด็กๆได้รับความสนุกสนานและเป็นการเชื่อมสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนอีกด้วย