สพป.สตูล น้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ รร. ปราศจากขยะ”

สพป.สตูล น้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ รร. ปราศจากขยะ”

นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์  ผอ.สพป.สตูล กล่าว่า หลังจากลงพื้นที่ รร.บ้านเกาะอาดัง และได้รับทราบการรายงานถึงการดำเนิน ในโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ “หลีเป๊ะสะอาด ปราศจาคขยะ” ณ นบริเวณชายหาดเกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ได้มีหน่วยงานหลากหลายหน่วยงานให้ความสนับสนุนในการดำเนินการโดย รร.บ้านเกาะอาดัง เป็นแกนกลางขยายผลด้านความรู้สู่ชุมชน ร่วมมือจาก นร.สู่ครอบครัว ชุมชนบ้านเกาะอาดัง ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ
ซึ่ง รร.จัดค่อยข้างเป็นระบบแต่ยังจะต้องสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน และนักท่องเที่ยวที่ลงพื้นที่ท่องเที่ยวบนหลีเป๊ะเพิ่มมากขึ้น ค่าใช้ในการดำเนินโครงการและอีกหลายประเด็น สำคัญ พื้นที่นี้มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติมาเที่ยวมาก กว่าคนบนเกาะจึงต้องร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องขยะ และปัญหาแมลงวัน สุขภาพอนามัย
     นายนิตย์ ยังกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ตนได้รับรายงานว่า สืบเนื่องมาจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมาได้มีพระราชดำริให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับจังหวัด ส่วนราชการและหลายองค์กร ทำอย่างไรให้เกาะหลีเป๊ะสะอาด  และต้องยั่งยืนโดยจะ ต้องกระตุ้นปลุกจิตให้มีการแยกขยะรีไซด์เคิลในพื้นที่ให้มากที่สุด
ตนเองขอชื่นชม รร.ที่ดำเนินการได้เป็นอย่างดีแต่จะต้องมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ส่วน รร.ยังจะต้องเร่งให้ความรู้ นร.
ผู้ปกครอง ชุมชนที่นอกเหนือจากจิตสำนึกที่ได้คือรายได้ของนักเรียน กับความรู้หน้าที่ รักความสะอาดที่ประชาชนน่าจะมีและเดินไปด้วยกันกับ
โรงเรียนแห่ง
สำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลน้อมนำเพื่อสนองพระราชดำริ ให้ โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ได้ทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อสู่โรงเรียนปราศจากขยะต่อไป