รร.ในพื้นที่ทุ่งหว้าจัดงานวันเด็ก

นายนิตย์. พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายนายกอเฉ็ม หมีนเกม รอง ผอ.สพป.สตูล ไปร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ รร.วรรธนะสาร สตูล ซึ่ง รร.จัดกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน ชุมชนให้ความร่วมมือดีเข้าร่วมกิจกรรมสนุกกับเด็กๆด้วย เด็กสันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า ครับ