สช.อ.มายอ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอำเภอมายอ

“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”
วันเสาร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
สำนักงานการศึกเอกชนอำเภอมายอ
นายนิรัน ดะแซ ผอ.สช.อ.มายอ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สช.อ.มายอ พนักงานราชการครู และบุคลากร ในสังกัด สช.อ.มายอ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ โดยนายวิจิตร์ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอมายอ เป็นประธานพิธีเปิด งานวันเด็กแห่งชาติ โดยทางสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอจัดกิจกรรมการเล่นเกมส์ เป่าลูกโป่ง เหยียบลูกโป่ง เก้าอี้ดนตรี วาดรูป ระบายสี ร้องเพลง ตอบคำถามและกิจกรรมอื่นๆด้วยความสนุกสนาน เด็กๆเล่นอย่างมีความสุขและพร้อมเพรียงกันณ ที่ว่าการอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี