สช.อำเภอแม่ลาน ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน

“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
นางสาวรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกเอกชนอำเภอแม่ลาน และบุคลากร ได้ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยนายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานพิธีเปิด งานวันเด็กแห่งชาติ โดยทางสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลานจัดกิจกรรมการเล่นเกม เก้าอี้ดนตรี เป่าลูกโป่ง วาดรูป ระบายสี เหยียบลูกโป่ง ตอบคำถามและกิจกรรมอื่นๆด้วยความสนุกสนาน และเด็กๆมีความสุขกันถ้วนหน้า ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี