รร.บ้านปากปิง บริหารเชิงบูรณาการสร้างพลังแก่ นร

 

   นางวนิดา คมขำ ผอ.รร.บ้านปากปิง อ.ละงู จังหวัดสตูล ใช้หลักบริหารการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐเอกชน ให้ความร่วมมือสู่การพัฒนา รร.ขนาดเล็กที่มี นร.น้อยคนแต่ความใส่ใจทั้งครู ผู้ปกครองได้เทใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รองรับนโยบาย ของ สพป.สตูล ล่าสุดได้รับการสนับสนุนจากพระปลัดนฤพนธ์ สมาหิโตได้มามอบโต๊ะพร้อมอุปกรณ์การเล่นเทเบิ้ลเทนิสและสิ่งของอื่นเป็นของขวัญแก่ นร.เพื่อได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาครบองค์ประกอบ ส่งผลให้เด็กได้ร่วมกันใช้เรียนรู้ในชั่วโมงเรียน เวลาว่าง เกิดความรักระหว่างเพื่อน พี่ น้อง รวมถึงผู้ปกครองและกลุ่มวัยรุ่นในเขตบริการของรร.บ้านปากปิง