วก.ปน. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในวันเด็กแห่งชาติ 2561

“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี ”

วันที่ 13 มกราคม 2561 วันเด็กแห่งชาติ คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน และชมรมวิชาชีพแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ร่วมกับชมรมอาสายุวกาชาด จัดกิจกรรมนันทนาการ เล่นเกมมหาสนุกและ ชิงของรางวัลมากมาย ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ปัตตานี