ชาวราไว อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ร่วมใจจัดงานวันเด็ก

ประชาร่วมใจ ชาวราไวจัดงานวันเด็ก
วันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 61 นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนบ้านราไว อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน 112 คน จัดกิจกรรมคล้ายกับโรงเรียนอื่นๆ เช่น การแสดงของนักเรียนทุกชั้น การเล่นเกม มอบของขวัญรางวัล
แต่สิ่งที่น่าชื่นชมประทับใจคือชาวบ้านราไวสามัคคีร่วมกันลงขันซื้อวัว 1 ตัว ราคาสองหมื่น นำมาทำอาหารมีทั้งแกงและต้มซุป เพื่อเลี้ยงเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่ไปร่วมงาน นายสุนันท์ เหร็มดี ผอ.โรงเรียนกล่าวว่า คนในชุมชนมีความสามัคคีและร่วมมือร่วมใจ ทุกกิจกรรมจึงประสบความสำเร็จอย่างดีเสมอมา