สานฝันวันเด็ก ปั่นปันใจให้น้องตันหยงละไน้

 

นายสะอาด  อุสมา รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการ สานฝันวันเด็ก ปั่นปันใจให้น้องตันหยงละไน้ อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีคณะผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมคับคั่ง มีกิจกรรม TY1 ปั่นระยะทาง 35 กม.เส้นทางตันหยงละไน้ -เขาทะนาย TY2 ปั่น Rolly รอบเกาะตันหยงละไน้ ระยะทาง 4 กม.และเกมส์อาชีพพื้นบ้าน เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างห้องสมุด รร.เพื่อน้อง นร.ส่งเสริมการอ่าน พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อยอดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สร้างความรักในพื้นที่และผู้มีส่วนร่วม ผู้สนวนสามารถสมทบทุนได้ที่ รร.หรือโอนเงินผ่าน บัญชี เงินรายได้สถานศึกษโรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ธนาคารออมสินสาขาละงู  เลขที่บัญชี 020230290486  สร้างความสุข สร้างสุขภาพด้วยบุญกุศลทางการศึกษา