คืนความสุขแด่ครู

นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์  ผอ.สพป.สตูลเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 2561 ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลจะจัด พิธีทางศาสนา (อิสลาม)ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล และ (พุทธ)รร.อนุบาลสตูลพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคสตูล โดยในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายภัทรพนธ์  รัตนภิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธาน เวลาโดยประมาณ 14.30 น. ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมดังนี้ พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร จำนวน 99 ราย คือ1.ครูดีศรีสตูล จำนวน 81 ราย ,หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม จำนวน 2 ราย ,ครูดีไม่มีอบายมุข,ครูดีในดวงใจ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา 2 ราย ,สุดยอดครูดี 3 ราย ,ครูดีชายขอบ 2 ราย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลขอเชิญชวนทุกท่านที่มีหัวใจเป็นครูร่วมงานดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงและมีความสุขด้วยกันทั้งภาคเช้าภาคกลางคืน
ในส่วนพื้นที่อำเภออื่นๆทั้ง6 อำเภอจัดงานทุกพื้นที่ สามารถร่วมงานวันครูได้เช่นกัน